Logo elmi
客房预订

热线 (+62 31) 5322571 - 9
宠爱您的味蕾

BUKA PUASA & BUFFET DINNER
All You Can Eat Only !DR 123,000 nett/prs 17.00 - 20.00 wi....

促销

不要错过我们促销…

请务必检查我们促销活动页为ELMI大酒店的特别限优惠。

 

免费运输  
  • Juanda  Airport,
  • Pasar turi train station
  • Gubeng Train Station 
 上午10点...联系服务台-2

 

共享